Hur vi hjälps åt i kris

I tider av ekonomiskt nederlag och ovisshet är det ytterst viktigt att vi inte bara stöttar varandra som medmänniskor, utan även företag sinsemellan. Se filmen och Svegros fina initiativ som gav fler människor nya arbetsmöjligheter.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att hjälpa varandra. Det gröna näringslivet behöver arbetskraft nu i skördesäsongen och våra grannar Svegro kontaktade oss på Sånga-Säby för att se hur de kunde hjälpa oss. Det tycker vi var helt fantastiskt! Se deras fina initiativ i filmen och dela gärna med er av detta fina initiativ så fler företag kan få idéer om hur vi kan hjälpas åt i dessa tider.