Konferens

Sångas busspaket

Sångas Mälarpaket

Gourmet- och champagnepaket

Sångas skogspaket

Dagkonferens

Sångas gårdspaket

All inclusive

Konferens för teambuilding

Konferens Weekend

Weekendkonferens

Kick off

Stora Möten

Herrgårdskonferens

Konferenspaket Sånga

Möten och upplevelser är vår historia — och vår framtid.

Vår kärlek till det moderna lantlivet är genuin, sprunget ur omsorgen kring miljön, råvaran, djuren och naturen. Hos oss handlar det om att uppleva saker tillsammans. Att leva i nuet. Och skapa minnen som varar för alltid.