Sånga-Säby Hotell & Konferens stänger ned verksamheten den 1 augusti.

Sedan början av mars har Sånga-Säby påverkats kraftigt negativt av Covid-19 med många avbokningar av konferenser som följd av den. Tyvärr har avbokningarna ökat inför hösten 2020 och våren 2021. I ljuset av Covid-19, dess långvarighet och med de restriktioner som följer av detta, har beslut tagits om att stänga Sånga-Säby Hotell & Konferens från och med den 1 augusti och på obestämd framtid. 

Ett fåtal medarbetare kommer att arbeta kvar i verksamheten från och med den 1 augusti och framåt i syfte att sköta såväl det kort- som långsiktiga underhållet. 

 

Vid frågor kontakta VD Christoffer Rinman christoffer.rinman@bygruppen.se