Från jord till konferensbord.

Sångas anor sträcker sig ända tillbaka till 1929 då bönder från hela Sverige samlades här och sådde fröet till vad som skulle bli Lantbrukarnas Riksförbund. Och det arvet finns alltid med oss. Att precis som bönderna ta hand om jorden och verka i samspel med naturen.

Den här platsen har en stark historisk koppling till bonderörelsen. I början av 1940-talet köpte Lantbrukarnas Riksförbund Sånga-Säby gård för att använda herrgårdsbyggnaden för undervisning och som rektorsbostad. De kompletterade med två byggnader med elevhem och 1944 invigdes Jordbrukets föreningsskola på Sånga-Säby.

Även om det är mer konferens- och hotellgäster på gården idag så kommer bondearvet alltid finnas med oss.