För press

För frågor kring Sånga kan ni kontakta VD Calle Glaumann 070-9669900 eller skicka ett mail till calle.glaumann@sanga-saby.se