Hållbarhetsarbetet fortsätter

Hållbar Energi

Sånga-Säby är idag en 100% klimatneutral anläggning som drivs helt av förnybar energi via sol- och geoenergi. Vi klimatkompenserar för all miljöpåverkan verksamheten genererar, till och med för våra gästers och anställdas resor till och från anläggningen. Med nya installationer utförda av Labkyl värms Sånga-Säby nu upp av värmepumpar med revolutionerande teknik. Pumparna använder Mälarens vatten till både värme och kyla och binder koldioxid som köldmedium istället för skadliga freoner. Koldioxiden skapar 70-graders varmvatten som vidare leds ut i anläggningens samtliga byggnader och värmer upp hela Sånga-Säby!

RME

Under 2019 minskade vi vår användning av RME med hela 96% jämfört med 2018. RME är ett miljövänligt dieselbränsle som vid användning minskar utsläpp av svaveldioxid med 100%. Bränslet består i grund av raps och minskningen av svavel beror därmed på att raps knappt innehåller några svavelföreningar. Även utsläpp av sot och kolväten som inte förbränts minskar med ca 60% och koldioxidutsläppet är i princip noll!

Tack vare att raps är en gröda som är kvävekrävande ger även odling av det en fördelaktig effekt på övergödd jord.