20 år med Svanen

I oktober 2019 firar vi att vi varit Svanen-certifierade i hela 20 år.

Vi var första hotell- och konferensanläggningen i Norden att bli Svanen-certifierade, vilket gör att vårt engagemang för att minska klimatpåverkan och driva hållbar verksamhet sitter i ryggmärgen. Idag är klimat och miljö en av de största frågorna i vår omvärld och vi är stolta över vad vi gör idag och fortsätter att förbättra vårt arbete varje dag.

Läs mer om vårt engagemang under www.sanga-saby.se/om-oss/miljo/ren-fakta/