Midgård

Midgård 120 personer

Denna lokal har högt i tak, öppen spis, spelvänlig flygel och stora fönster med utsikt över ekparken. Här kan du välja möblering  efter behov och lokalen är flexibel vilket skapar många  möjligheter. Lokalen lämpar sig även för andra arrangemang så som middagar och dans.

Möbleringsförslag Midgård:

    120 personer              68 personer
          

      56 personer             30 personer