Nora & Alby

Upp till 16 personer

Nora och Alby är två mindre lokaler som är möblerade i styrelsesittning. De rymmer 14 repsektive 16 personer i styrelsesittning.  Projektor och ljudsystem finns.