Elektronisk deltagarhantering

Få tid över till annat!

Vi vet att det är mycket att tänka på och hålla reda på inför större möten och evenemang. Tillsammans med Svenska Möten erbjuder vi elektroniskt deltagarhantering där du följer dina deltagare under hela arrangemanget – från inbjudan, via en egen webbsida med en smidig anmälningsfunktion och hantering på plats till betalning.

Här är några av fördelarna:

En skräddarsydd webbsida för ditt arrangemang
Utskick av inbjudningar
Verktyg för deltagarregistrering
Smidig betalningslösning
Deltagarregistrering på plats inkl. hantering av namnbrickor
Kommunikation med deltagarna innan, under och efter mötet
Uppföljning – återkoppling från deltagarna

Vill du veta mer om elektronisk deltagarhantering kan du läsa mer och hittar kontaktuppgifterna här