Våra ägare

Sånga är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.

LRF ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.

LRFs affärs- och försäkringsverksamhet ska driva och utveckla företag som tillvaratar och främjar medlemmarnas och LRFs intressen genom att erbjuda service och tjänster som efterfrågas bland medlemmar och/eller bidrar till att skapa goodwill och mervärde för LRF som organisation. Affärsverksamheten ska drivas med god lönsamhet för att kunna utgöra en betydande del av LRFs totala finansiering.

Läs mer om LRF på www.lrf.se