Svenska Möten

Sånga-Säby samarbetar med Svenska Möten. Svenska Möten är experter på just möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Sånga-Säby är utvalt av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Sånga-Säby äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.

Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar