Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Sånga-Säby är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.
Sånga-Säby äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.
Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar

 


Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.