Lär er mer om pedagogiken som förespråkar ett "platsbaserat lärande". Perfekt aktivitet för pedagoger och lärare.

Lärande utomhus

Upptäck utomhuspedagogikens möjligheter till ett gränslöst lärande! Sinnenas samspel och platsens betydelse är ledord i aktiviteten. Stor vikt läggs vid att varva praktik med teori och reflektion för att nå ett djupinriktat lärande. Aktiviteten syftar till att utveckla kunskaperna kring utomhuspedagogiken i relation till aktuella styrdokument (Lpfö18/Lgr22) liksom egna verksamhetsmål.

Aktiviteten läggs upp i dialog med våra experter på Naturens Hemligheter (alla utbildade pedagoger)för att lägga bästa möjliga grund för undervisningen och för att få ny inspiration inom utvalda utvecklingsområden

Varaktighet: 1,5 timmar

Liknande aktiviteter

Möten och upplevelser är vår historia — och vår framtid.

Vår kärlek till det moderna lantlivet är genuin, sprunget ur omsorgen kring miljön, råvaran, djuren och naturen. Hos oss handlar det om att uppleva saker tillsammans. Att leva i nuet. Och skapa minnen som varar för alltid.