Hållbarhet på Sånga-Säby

För oss på Sånga-Säby är miljö och hållbarhet mycket viktiga frågor.

 

Vår hållbarhetsprofil

Många väljer att förlägga sin konferens på Sånga-Säby tack vare vårt aktiva hållbarhetsarbete. Att ta ett stort ansvar för hållbarhet har alltid varit självklart för oss.
Vi är också ett klimatneutralt företag, vilket betyder att vi kompenserar för den miljöpåverkan som konferenserna och arrangemangen hos oss genererar.

Förutom vårt långtgående hållbarhetsarbete klimatkompenserar vi för alla utsläpp, inklusive våra gästers resor till och från oss. Efter avslutad konferens kan du få en fullständig miljörapport på vad din konferens genererat i CO2 utsläpp.

Svanenmärkt

Sånga-Säby är en Svanenmärkt anläggning och även om det är något som vi är oerhört stolta över, är det inget som vi nöjer oss med. Vi ser Svanenkraven som vår lägstanivå och det går inte en dag utan att vi aktivt jobbar på att förbättra vår miljöprofil ytterligare.

Läs mer om Svanenmärkning här! 

Vad gör vi mer för miljön?

Mycket av vårt arbete sker bakom kulisserna och omfattar bland annat inköp, utbildning och åtgärder för minskad energi och vattenförbrukning. Vi sorterar och återvinner allt avfall, och har ett eget vattenverk som förser oss med dricksvatten från Mälaren. Det mesta av duschvattnet på hotellet värms upp med solpaneler och hela anläggningningen värms med hjälp av sjö- och bergvärme.
Badrummen i vår nybyggda hotelldel Tallbacken, har elektrisk golvvärme som till stor del försörjs av solceller.

Bygruppens hållbarhetsarbete

Sånga-Säby Hotell & Konferens är ett dotterbolag till Bygruppen som ingår i LRF Koncernen.

Hela LRF Koncernen har en hållbarhetspolicy som ligger som grund till vårt arbete, och för Sånga-Säby är miljöengagemang och hållbarhet den särskilt utmärkande delen.

De fyra dimensionerna av hållbar utveckling - är integrerade i de globala målen i Agenda 2030

De fyra målen är:

Att avskaffa extrem fattigdom

Att minska ojämlikheter i världen

Att lösa klimatkrisen

Att främja fred och rättvisa

 

Här kan ni läsa mer om Bygruppens hållbarhetsarbete.

Du kan med andra ord ha ett gott grönt samvete under hela din vistelse här hos oss!