Säkerhet

På Sånga-Säby bedriver vi ett systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete

Vi använder tredjeparts certifiering för att du som gäst eller konferensansvarig skall kunna identifiera Sånga-Säby som ett hotell och mötesanläggning som arbetar bra och systematiskt med säkerhet. 

Det systematiska säkerhetsarbetet gör att vi är förberedda om det uppstår någon incident och risken för olyckor minskar. Personalen har kunskap om hur man förebygger olyckor samt hur man agerar på ett säkert sätt i händelse av brand eller andra former av olyckshändelser. 
I Sverige drabbas ca 15 000 personer årligen av hjärtstopp. Vår personal är utbildade i Hjärt Lungräddning och användande av hjärtstartare. 

Sånga-Säby Hotell & Konferens  är certifierat av Safehotels. Safehotels Alliance är ett internationellt certifierings- och kunskapsföretag för hotell och konferenssäkerhet. Certifieringen utgår från "The Global Hotel Security Standard"©. Standarden består av mer än 210 kontrollpunkter och spänner över sju olika områden:

Processer, rutiner och dokumentation,

Utbildning och organisation,

Säkerhetsutrustning,

Brandskyddsutrustning,

Brandskyddsutbildning,

Sjukvårdsutbildning och utrustning,

Krishantering

Läs mer på Safehotels hemsida, www.safehotels.se

safe hotels certifiering av Sånga-Säbysafe hotels certifiering av Sånga-Säby