Laddar Laddar innehåll ...

Klimatrapport 2016

Sånga-Säby klimatkompenserar för den Co2 påverkan som kommer från vår verksamhet.

Vi har valt att klimatkompensera för långt mer än internationell praxis inom vår bransch och beräknar därför förutom energi, godstransporter och egen tvätt även in gästers resor till och från anläggningen -då de bokas via oss- personalens resor till och från arbetet och även den mat och dryck våra gäster konsumerar. Därför är Sånga-Säby Hotell & Konferens 100% Klimatneutralt.

Kommentarer till årets rapport
:
Vår största miljöpåverkan finner vi i beräkningar för godstransporter och personalens resor till och från arbetet. Föregående rapport för 2015, visade att vår miljöpåverkan Co2 var 560 ton. För år 2016 är siffran 433 ton.
Anledningen till den stora differensen är rapporterad påfylld köldmedia 2015 där vi rapporterat hela den totala mängden (77 ton) köldmedia våra system har. Vi har på senare år inte haft någon påfyllnad av köldmedia på anläggningen.
Resterande av differensen är det vi lyckats minska vår miljöpåverkan med under år 2016.
Borträknat köldmedia har vi från år 2015 till 2016 sänkt vår genererade Co2 med 10% enligt åtagande.

Sånga-Säby klimatkompenserar för 2016 via South Pole Group, till Saysetha Small Hydropower Project i Laos – ett projekt som bidrar till att utveckla landets vattenkraft- istället för att skövla och elda regnskog som energikälla.

XS SM MD LG