Miljö & Hållbarhet

Bygruppens Hållbarhetsarbete

Sånga-Säby Hotell & Konferens är ett dotterbolag till Bygruppen som ingår i LRF Koncernen.

Koncernen har en Hållbarhetspolicy som ligger som grund till vårt arbete, och för Sånga-Säby är miljöengagemanget den särskilt utmärkande delen. De fyra dimensionerna av hållbar utveckling - är integrerade i de globala målen i Agenda 2030

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter i världen
  • Att lösa klimatkrisen
  • Att främja fred och rättvisa