Bygruppens hållbarhetsarbete 2017

Bygruppen består av By:Stadshagen, By:Fiket och Sånga-Säby Hotell & Konferens. Dessa mål bidrar vi till i vårt hållbarhetsarbete.

 3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation genom South Pole Group bidrar till internationella projekt som påverkar hela samhällen positivt. 2016 års Klimatkompensation går till Laos där projektet utvecklar den aktuella regionens infrastruktur, ex möjlighet till sjukvård för fler.
Lokalt: Hälsoundersökningar bland personalen genomförs återkommande och en årlig medarbetarundersökning där frågeställningar gällande social hälsa finns med.

 5. JÄMSTÄLLDHET
Lokalt:
Bygruppen följer LRF´s Hållbarhetspolicy. 2017; ledningsgruppen består av 1 man och 2 kvinnor. På Sånga-Säby är 53% kvinnor, 47% är män. I chefsgruppen är fördelningen 50% vardera.
By:Stadshagen är totalt 25 personer och 36% är män, 64% kvinnor.

 6. RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation 2016 Laos, bidrar till att utveckla regionens infrastruktur och möjliggör användandet av lokal vattenkraft till energi, istället för att hugga ner regnskogen. 1048 personer beräknas hittills kunna dra nytta av vattentillförselprogram i projektet.
Lokalt:
Sånga-Säby har eget vattenverk för rening av Mälarens vatten. Vi förser vår verksamhet och områdets grannar med gott dricksvatten från Mälaren och vi renar vattnet i eget vattenverk innan det återigen går ut till Mälaren. Vårt vatten går i eget kretslopp. Vår vattenhantering kontrolleras noggrant av Miljö & Hälsa och vi beräknar mängd vatten per gäst som vi rapporterar till Svanen.

 7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation 2016 Laos, bidrar till att utveckla användandet av lokal vattenkraft till förnyelsebar energi. Man räknar med att projektet genererar 85,000 MWh förnyelsebar energi årligen.
Lokalt:
Sånga-Säby använder enbart förnyelsebar energi i verksamheten. Vi har solpaneler och solceller, grön el, bergvärme och sjövärme från Mälaren. Under vinterns kallaste månader används RME. Energiförbrukningen beräknas per KWh som rapporteras i certifieringen till Svanen. Golvvärmen i badrumsgolven i hotellrummen kommer från solceller.

 8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation 2016 Laos, utvecklar den aktuella regionens infrastruktur. Hittills rapporteras 23 nya varaktiga arbetstillfällen för regionen.
Lokalt:
Bygruppen vill vara ett framgångsrikt företag med lönsamhet och driva en hållbar verksamhet. Vi har kollektivavtal. Årligen genomförs en medarbetar-undersökning som ligger till grund för utveckling och förbättring. Vi arbetar för att medarbetarna ska ha inflytande och vara engagerade, och vi arbetar med representanter från de fackliga organisationerna.

 9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation 2016 Laos utvecklar den aktuella regionens infrastruktur.
Lokalt:
Bygruppen är ett dotterbolag till LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Sånga-Säby är ett skyltfönster för Sveriges Bönder och vill påverka våra gäster att aktivt välja mer svenskt och närproducerat. LRF har en koncern övergripande Hållbarhetspolicy som Bygruppen följer- och genom att stötta våra svenska producenter är vi med och påverkar och bidrar till den svenska industrin, nya idéer och företagsutveckling och infrastrukturen.

 11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Lokalt:
Sånga-Säby är från hösten 2017 medlemmar i Klimatpakten Stockholm. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar tillsammans för att minska klimatpåverkan och annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden. Klimatpakten är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna.

 12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation 2016 utvecklar den aktuella regionens infrastruktur och utvecklar vattenkraft till energiförsörjning i landet istället för att regnskog skövlas och bränns. Laos behov av elektricitet ökar ständigt och man behöver hitta förnyelsebara energikällor för att inte den tropiska regnskogen ska försvinna, detta bidrar till minskade CO2 utsläpp.
Lokalt: Bygruppen vill verka så hållbart som möjligt. I vårt kök premieras råvaror från Sveriges bönder, gärna närproducerat och ekologiskt.
På våra måltidsbufféer presenteras det som ur Co2 hänsyn har minst miljöpåverkan först; dvs först sallader, sedan fisk och därefter kött. Tillagade kötträtter är minskade med några gram då vi vet att våra gäster "äter med ögat" och gärna vill smaka lite av allt- vilket vi tycker är roligt, men vi vill samtidigt bidra till att minska den mängd mat som kastas, dvs matsvinnet.
Inköp av produkter och varor samt val av leverantörer ska göras med miljöhänsyn.

Sånga-Säby är från hösten 2017 medlemmar i Klimatpakten Stockholm för att bidra till minskad miljöpåverkan. Här ingår tex frågor som hur man minskar matsvinn och miljöpåverkan från transporter.

Vår företagsbil tankas med biogas och trädgårdsmaskiner på Eco-par.

Här kan alla göra nåt; släcka lampor där ingen är, sänka värmen i lokaler som inte nyttjas, snålspolande kranar är exempel på enkla tillvägagångssätt.

 13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation 2016 bidrar till att bevara Laos regnskogar. Vattenkraften utvecklas för att ersätta den skog som skövlas och bränns för att utvinna energi. Laos behov av elektricitet ökar ständigt och man behöver hitta förnyelsebara energikällor. Projektet bidrar till minskade CO2 utsläpp regionalt och globalt. Sånga-Säby är Nordens 1:a Svanenmärkta hotellanläggning sedan 1999. Vi upprätthåller certifieringen och jobbar med ständiga förbättringar och minskad miljöpåverkan, väljer miljömärkta produkter i hela verksamheten, jobbar för att ständigt minska vår miljöpåverkan.
Sånga-Säby är från hösten 2017 medlemmar i Klimatpakten Stockholm med syfte att minska klimatpåverkan.

 14. HAV OCH MARINA RESURSER
Lokalt:
Bygruppen serverar inga fula fiskar! Fisken vi serverar kommer från godkända fångstområden i enlighet med Världsnaturfondens listor och här är fisktyp, område och med vilka redskap fisken fiskas med, avgörande för vad som är tillåtet. Sånga-Säby använder så liten mängd kemikalier som möjligt i verksamheten. Vi använder Svanen märkta produkter vid den dagliga verksamheten för ex disk och städ. Vi har eget vattenverk där vi renar Mälarens vatten och det vatten som används återgår till vårt egna reningsverk där vi renar vattnet i flera steg innan det återgår till Mälaren. Detta kontrolleras noggrant av Miljö & Hälsa i Ekerö Kommun. Avfallet från verksamheten sorteras i flera fraktioner. Vi vill inte bidra till förorenade vatten vare sig i insjöar eller hav.

 15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Globalt:
Sånga-Säbys Klimatkompensation 2016 bidrar till att bevara Laos regnskogar.
Lokalt: Sånga-Säby sorterar verksamhetens avfall i flera fraktioner. Matrester och köksavfall (biologiskt) går till förbränning och blir till biogas. Vid ogräsbekämpning använder vi som starkast ättika. Trädgårdsavfall går till en närliggande anläggning för kompostering och blir till ny matjord. Sånga-Säby är från hösten 2017 medlemmar i Klimatpakten. I september blev vi först ut med IP certifieringen Kött från Sverige.

 17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Globalt/Lokalt:
Sånga-Säby samverkar med Svanen, South Pole Group, Klimatpakten. Alla verksamheter inom Bygruppen premierar svenska råvaror, Svenskt Sigill och har IP-certifieringen Svenskt Kött. Den miljöpåverkan Sånga-Säbys verksamhet har i Co2 klimatkompenseras för årligen i samarbete med South Pole Group. Här klimatkompenserar vi för mer än internationell standard för hotell (standard är att beräkna påverkan av energianvändning, godstransporter och hotelltvätt). Vi har valt att också beräkna vår påverkan från personalens resor till och från jobbet, för gästernas- av oss bokade transporter-, för all den mat och dryck som vi serverar- inklusive öl & vin! Vi klimatkompenserade också 2012 för Co2 påverkan från byggnationen av det stora hotellet innehållande 72 nya rum mm.
Miljömärkning Sverige sköter och administrerar Svanen märkningar och certifieringar. Svanen är ett nordiskt samarbete utan vinstintressen, på uppdrag av Regeringen. Sånga-Säby Hotell är sedan 1999 Svanen certifierat och hela anläggningen sedan 2006.
Sånga-Säby är från hösten 2017 medlemmar i Klimatpakten Stockholm. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar tillsammans för att minska klimatpåverkan och annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden. Klimatpakten spelar här sin roll som arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna.


Vårt Hållbarhetsarbete fortsätter och förändras och vi uppdaterar denna information allt eftersom.