Stora matsalen

Stora matsalen rymmer upp till 190 personer

Denna kan man slå ihop med lilla matsalen, och får då en gemensam matsal för upp till 286 personer.