WeEffect

Vart går pengarna?
Av varje hundralapp som kommer in till We Effect går 90 kronor till ändamålet (utvecklingsbistånd och kommunikation).

WeEffect har 90-konto. Vad betyder det?
Insamlingen till ett 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De godkänner bara organisationer som har skäliga insamlingskostnader och sunda marknadsföringsmetoder.

Hur vet jag att pengarna kommer fram och gör nytta?
För varje biståndsprojekt finns fastställda tydliga mål, till exempel att öka familjers inkomster eller höja deras boendestandard. Vi har kontinuerlig kontakt med vår största bidragsgivare Sida och lämnar regelbundna rapporter om hur de statliga bidragen använts.
Rapporterna till Sida är offentliga handlingar.
Vi samarbetar alltid med en lokal organisation och tillsammans bestäms mål för insatsen och resultatet följs upp. Regelbundna möten hålls med samarbetsorganisationerna där vi diskuterar hur det går i projekten, följer upp budgeten och om de uppsatta målen nås.

Varifrån får We Effect pengar?
We Effects intäkter är dels gåvor från privatpersoner och företag, dels bidrag, i första hand från det statliga biståndsorganet Sida.

Informationen är hämtad från www.weeffect.se Läs gärna mer på deras hemsida.

Tillsammans - för en bättre värld för alla!