We Effect kostnadsexempel

Värdiga bostäder
• För 400 kr kan We Effect stödja en Filippinsk familj i processen mot en säker och värdig bostad.

Fakta:
I dagsläget saknar 5 miljoner människor på Filippinerna värdiga bostäder, vilket särskilt drabbar flickor och kvinnor. Genom vårt arbete tillsammans med lokala partnerorganisationer ger vi fler familjer möjlighet att lämna den farliga tillvaron i slumområden bakom sig.

Tillgång till finansiella tjänster
• Det kostar 50 kronor (7 dollar) för en kvinna i Kambodja att gå en utbildning för att kunna vara med i en spara- och lånagrupp.

Fakta:
Spara- och låna grupper lyfter Kambodjas kvinnor
We Effect stödjer bildandet av spara- och lånagrupper på en rad platser i Kambodja. Grupperna är en av de mest effektiva metoderna för att bekämpa fattigdomen. Via dessa bybanker kan människor, som möts av råa garv på vanliga banker, spara och låna pengar. På så vis kan de starta ett företag, bygga ett säkrare hus eller utveckla sina jordbruk. Spara- och lånagrupperna stärker även kvinnornas ställning. En klar majoritet av de 160 spara- och lånagrupper som We Effect stödjer leds i dag av kvinnor.


Markrättigheter
• För 125 kr kan We Effect utbilda 5 kvinnor i Zimbabwe inom deras rätt till mark.

Fakta:
Hundratusentals kvinnor i Zimbabwe riskerar att berövas på sina rättigheter till mark.
Sedan We Effect började stödja Women and Land in Zimbabwe år 2012 har 8 805 kvinnor fått utbildning om sina lagliga rättigheter och markfrågor.

Kvinnors entreprenörskap
• För 500 kr kan en kvinna i Guatemala delta på en utbildning om ekonomi, varutillverkning och kvalitetssäkring.
Hållbar landsbygdsutveckling
• För 200 kronor får en grupp skogsbönder i Kenya en hel dags utbildning av en expert så att de kan utveckla sina skogsbruk. Genom att utbilda småskaliga skogs- och jordbrukare kan vi minska
fattigdomen.

Övriga
• Det är svårt att vara kvinnlig jordbrukare i Guatemala. Vill du vara med och stötta fler kvinnor och ge dem utbildning? Det kostar 50 kronor om dagen att utbilda kvinnor i Guatemala så att de får frihet att klara sig själva.
• I Bolivia kostar det bara 265 kronor att utbilda en kvinna i lobbying.
• För 350 kr kan du bidra till att en kvinna deltar i en utbildning i ledarskap, administration och kooperativism i Nicaragua
• Behoven av hjälp är mycket stora i Kambodja, det kostar 300 kronor att utbilda en bonde i grisuppfödning en dag.
• I Filippinerna kan en kvinna få utbildning och en egen inkomst för bara 300 kr
• För 500 kronor kan en hel familj i Sri Lanka utbildas i ekologisk odling
• En utbildning i ledarskap och affärer kostar 175 kronor per delkurs för en kvinna i Zambia. Utbildningen sker i fem steg.
• En dags utbildning i odlingsmetoder för 40 bönder i Kenya kostar 1150 kronor. En gåva på 100 kronor täcker kursavgiften för tre bönder.

Kostnadsexempel Företag
För 5 000 kr Ge 200 kvinnor i Guatemala möjlighet att få ökad kunskap om deras rätt till mark.
Fakta:
Hundratusentals kvinnor i Zimbabwe riskerar att berövas på sina rättigheter till mark.
Sedan We Effect började stödja Women and Land in Zimbabwe år 2012 har 8 805 kvinnor fått utbildning om sina lagliga rättigheter och markfrågor.
För 10 000 kr Ge 200 kvinnor i Guatemala möjlighet att delta på en utbildning i småföretagande och entreprenörskap som innefattar ekonomi, varutillverkning och kvalitetssäkring.
Kostnadsexempel som används i samband med 60-års jubileet.
För 100 000 kr Ge 250 familjer i Filippinerna stöd i processen* mot en säker och värdig bostad.

Fakta:
I dagsläget saknar 5 miljoner människor på Filippinerna värdiga bostäder, vilket särskilt drabbar flickor och kvinnor. Genom vårt arbete tillsammans med lokala partnerorganisationer ger vi fler familjer möjlighet att lämna den farliga tillvaron i slumområden bakom sig.