Utbildning Grönsaksodling

Den här gåvan möjliggör för fler bönder att få utbildning i grönsaksodling

Grönsaksodling
Juana Romero Cortéz bor i Guatemala och är jordbrukare. Hon har grundat kooperativet Las rosas, rosorna, för att mayakvinnorna skulle få lära sig odla grönsaker. Hon behövde försörja sig själv och sju barn på vad marken gav.
Tack vare utbildning, goda råd och en skarp hjärna har Juana nu bevattning på gården, hon odlar olika grönsaker och försörjer hela sin familj.

Den här gåvan möjliggör för fler bönder att få utbildning i grönsaksodling och därmed få samma förutsättningar som Juana.