Björken

Björken innefattar tre olika lokaler med olika kapacitet. Stora Björken ger plats för 58 personer, lilla Björken rymmer 20 personer & grupprummet 8 personer

Konferenshuset Björken, som ligger i en separat byggnad består av två konferenslokaler och ett grupprum. Björken är ideal för de grupper som önskar lite avskildhet. Lunch serveras i huvudbyggnaden, men fikat kan ni självklart få här!

Möbleringsförslag Stora Björken:

      58 personer              58 personer
          

      42 personer             26 personer