Birka

Birka: Kapacitet 90 personer

Välkommen till Birka på Sånga- Säby, ett ljust konferensrum som känns mycket luftigt tack vare fönstren längs ena långsidan. Birka passar för en mängd olika möbleringar och tillfällen.
Lokalen är utrustad med pc-projektor och ljudsystem som styrs enkelt via en iPad.

Möbleringsförslag Birka:

      90 personer              70 personer
          

      50 personer             28 personer