Birka

Birka 90 personer

Välkommen in i ett konferensrum som känns ljust och luftigt tack vare fönster längs ena långsidan. Birka passar för en mängd olika möbleringar. Lokalen är utrustad med pc-projektor och ljudsystem som styrs enkelt via en iPad.

Möbleringsförslag Birka:

      90 personer              70 personer
          

      50 personer             28 personer