Birka

Birka ger rum åt 90 personer

Birka är ett ljust och luftigt konferensrum tack vare fönstren längs ena långsidan. Här kan vi möblera om och anpassa lokalen helt efter önskemål och tillfälle. Lokalen är utrustad med pc-projektor och ljudsystem som styrs enkelt via en iPad.

Möbleringsförslag Birka:

      90 personer              70 personer
          

      50 personer             28 personer