Jättekanotstafett

Med våra stora kanoter arrangerar vi en kappaddling som håller hög fart och är lika rolig att beskåda som att delta i. I varje båt kan man vara 6-13 personer inkl. en kapten som håller takten. Detta är den ultimata samarbetsaktiviteten där kommunikationen i laget är a och o för att ni ska få snabbast fart och vinna racet!

Tid: 1 - 1½ timme
Antal: 20 - 100 personer