Tillfälliga förändringar till följd av covid-19

Med anledning av den nuvarande covid-19-utvecklingen har vi tagit till tillfälliga åtgärder för att samtliga gäster och medarbetare ska känna sig trygga, samt för att säkerställa minimal smittorisk för alla som vistas på anläggningen. Vi följer löpande Folkhälsomyndigheten, Almega och Visitas rekommendationer. Vi tar ställning efter deras beslut och agerar därefter.

Rutiner städ

 • Vi städar med bakteriedödande vid alla städtillfällen 
 • Golv, handtag, hissknappar, räcken städas med bakteriedödande medel
 • Tillgång till handsprit finns i varje möteslokal och på utvalda platser på anläggningen
 • Vi desinficerar pennor och annat konferensmaterial inför varje grupp
 • Vi använder engångshanddukar på toaletterna
 • Information om handtvätt finns uppsatt på flera ställen
 • Vi hänvisar våra gäster till olika toaletter för varje grupp, i den mån det går.

Rutiner restaurang

Vi placerar våra gäster i separata grupper i olika matsalar, för att reducera smittorisken. Vår personal har alltid personalkläder på sig för att du som gäst ska känna dig trygg. Vad gäller servering har vi tagit till nedan åtgärder:

 • Frukost: mindre uppläggningsfat som byts oftare. Känsliga gäster har möjlighet att beställa från köket
 • Fika: all förtäring serveras i bit för varje gäst. T ex består eftermiddagsfikat av färdiga smörgåsar istället för bröd och ost som skärs upp på plats. Fikat serveras separat för varje grupp
 • Lunch: tallriksserverat istället för buffé gäller från 12 mars 
 • Vi dukar bordet så att samtliga gäster håller rekommenderat avstånd till varandra.

Hur säkerställer vi att personal och gäster känner sig trygga

Vi undviker inhyrd personal i så stor utsträckning som möjligt. Vi har ständig kontakt med hur leverantörerna för inhyrd personal informerar sina anställda. Vi ger samma information till vår inhyrda personal som till vår egen personal vad gäller hygien och andra rutiner.

 • Krisgruppen har möte varje dag för att kunna uppdatera rutiner och direktiv efter rådande situation
 • Om man har feber eller förkylningssymptom måste personen stanna hemma
 • Personalmaten serveras på tallrik istället för buffé. Färdiga smörgåsar istället för frukost buffé 
 • Information om handtvätt och alkogel 
 • Varje avdelning har sin egen toalett att använda. 
 • Samtliga konferenssällskap får en större lokal att vistas i för att kunna hålla rekommenderat avstånd till varandra.