Hälsopromenad

Naturen som läkande plats – ger god energi och fokus för att ta er an dagen!

I utemiljö och kravlös rörelse kopplar hjärnan av, kroppen och knoppen sätts i rörelse och möjligheter för nya sätt att samspela öppnas. Detta ger ny energi in i arbetsprocess och teamarbete.

Hälsopromenaden ger möjlighet att stressa ned, få energi, balans och medveten närvaro i nuet, naturen och i sig själv. Vi startar i samling och fokus för att sedan gemensamt gå en stilla vandring i Sånga Säbys rogivande miljö. Under promenaden guidas deltagarna att på olika sätt reflektera och uppleva det just detta unika tillfälle erbjuder. Vandringen avslutas gemensamt.

Antal: 3 - 30 personer
Tid: ca 1 timme